ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN dating-app

พฤษภาคม 13, 2021 | By Chomalee Rasri

หมดปัญหาความน่ารำคาญใจ หรือความกังวลในเรื่องความปลอดภัยในแอปหาคู่ กับ Bumble แอปที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีสิทธิ์เลือก ต้องเริ่มทักก่อน ......

เปิดวิธีคิดของ Whitney Wolfe Herd ซีอีโอหญิงของแอปหาคู่ Bumble