ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN deloitte

กันยายน 28, 2023 | By Connext Team

ล่าสุด! ดีลอยท์ ประเทศไทย ได้เผยผลสำรวจ Global 2023 Gen Z and Millennial Survey ซึ่งเป็นผลการศึกษา สะท้อนมุมมองของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม...

ดีลอยท์ ประเทศไทย เผยคนรุ่นใหม่กังวลเรื่องค่าครองชีพมากที่สุด!

ธันวาคม 16, 2022 | By Connext Team

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแรงงานยุคใหม่ต่างต้องเผชิญกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมุมมองการทำงานจนทำให้คนรุ่นใหม่ในวัยทำงานทุกวันนี้ต่างแสวงหาความสมดุลในชีวิตจริง ชีวิตการทำงาน ผลตอบแทน แล...

เปิดมุมมองของแรงงานยุคใหม่ Gen Z และ Millennials ทั้งไทยและทั่วโลกว่ามองหาอะไรจากการทำงาน