ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN doom-spending

กุมภาพันธ์ 29, 2024 | By Chanapa Siricheevakesorn

"Doom spending" เทรนด์ฮิตของคนรุ่นใหม่เลือกใช้เงินกับกระเป๋าแบรนด์เนม ซื้อของหรูหราเพียบ! ใช้เงินฟุ่มเฟือยเพื่อคลายกังวล เกิดจากความรู้สึกสิ้นหวังต่ออนาคตทางการเงิน เพราะต้องเจอกับ...

Doom spending ช้อปหรู อยู่สบาย วิถีปลอบใจตัวเองของ Gen Z จากเศรษฐกิจที่สิ้นหวัง