ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN game-designer

พฤษภาคม 3, 2022 | By Siramol Jiraporn

ปัจจุบันวงการเกมกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ หลายคนก็เริ่มมีความสนใจงานในวงการนี้ แต่ผู้ใหญ่หลายคนยังยึดติดอยู่กับความคิดที่ว่าคนทำงานในวงการเกมคือเด็กติดเกม แต่ในความเป็นจริงแล้ววงการนี...

เจาะลึกอาชีพ Game Designer ทำงานในวงการเกมมีอะไรมากกว่าแค่คำว่าติดเกม