ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN glassdoor

กันยายน 28, 2021 | By Connext Team

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่บีบบังคับให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวกับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป มนุษย์ออฟฟิศส่วนใหญ่จึงจำเป็นต้องทำงานแบบ Work From Home และ Hybrid อย่างหลีกเลี...

Glassdoor เผยผลสำรวจ มนุษย์ออฟฟิศรุ่นใหม่ต่างวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำงาน จากการแพร่ระบาด COVID-19