ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN golden-time

มิถุนายน 10, 2022 | By Connext Team

เมื่อไหร่เราถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต? 'Golden Time' ของเราจะต้องรออีกนานแค่ไหนกันนะ...

เมื่อไหร่เราถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต? 'Golden Time' ของเราจะต้องรออีกนานแค่ไหนกันนะ