ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN how-to

ธันวาคม 14, 2023 | By Chanapa Siricheevakesorn

อยากขอขึ้นเงินเดือนแต่ไม่กล้า ไม่รู้ว่า Performance ของตัวเองพอสำหรับเงินเดือนเท่านั้นไหม? ช่วงนี้เป็นเทศกาลประเมินประสิทธิภาพของพนักงานประจำปี เพื่อปรับฐานเงินเดือนและให้โบนัส ซึ่...

ขอขึ้นเงินเดือนยังไงให้ได้ลุ้น! เรียนรู้สิ่งที่ควรและไม่ควรทำ ด้วยเทคนิค 4+3+G-I-M-M-E