ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN in-demand-job

กันยายน 28, 2022 | By Techsauce Team

ตั้งแต่การระบาดครั้งใหญ่ของ Covid-19 ส่งผลให้หลายบริษัทได้มีตัวเลือกการทำงานแบบใหม่ อย่างเช่นการทำงานแบบไฮบริด นอกจากนี้ ยังได้มีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ซ...

11 งานที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ในปี 2022