ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN job-in-demand

มีนาคม 3, 2022 | By Siramol Jiraporn

ในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ของ COVID-19 ที่ผ่านมา ทำให้อะไรหลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการมีตำแหน่งงานใหม่ๆ เกิดขึ้น ไปจนถึงงานเก่าๆ บางงานกลับเพิ่มความสำคัญมากขึ้น แล้วอาชีพไห...

8 อาชีพดาวรุ่ง ตลาดต้องการสูง ปี 2022 พร้อมทักษะที่จำเป็นต้องมี