ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN negotiation

พฤศจิกายน 2, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

การเจรจาต่อรองเงินเดือนถือเป็นอีกทักษะหนึ่งที่เด็กจบใหม่ทุกคนไม่ควรมองข้าม แม้ว่าขั้นตอนนี้จะทำให้ผู้สมัครหลายคนรู้สึกว่าตัวเองกำลังเดินไต่เชือกบนยอดเขาสูงเพราะกลัวในการพูดอะไรผิดพ...

3 สิ่งที่ไม่ควรพูดในการเจรจาต่อรองเงินเดือน