ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN new-jobs

มิถุนายน 8, 2023 | By Connext Team

‘จะทำอย่างไรหากคุณเริ่มไม่ชอบงานใหม่ที่พึ่งเริ่มทำ’ แม้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนจะบอกว่า ถ้าคุณมีเรื่องไม่สบายใจในที่ทำงาน สิ่งสำคัญที่ต้องมองหาคือสัญญาณที่บอกว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นไหม ...

จะทำอย่างไรถ้างานใหม่ไม่เป็นอย่างที่คุณคิด จะ “ไปต่อ” หรือ “พอแค่นี้”