ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN nichawong

กรกฎาคม 30, 2021 | By Connext Team

การได้ไปเรียนต่อและใช้ชีวิตในต่างประเทศมันสวยหรูอย่างที่เขาพูดกันไหมนะ ? เมื่อเส้นทางชีวิตของเด็กจบใหม่ไม่ได้จบลงที่การหางานทำเพียงอย่างเดียว ยังมีเด็กจบใหม่อีกมากมายที่สนใจจะได้ใ...

แชร์ประสบการณ์การเรียนต่อและใช้ชีวิตในต่างแดน กับ นิชา วงศ์ศุภสวัสดิ์ เจ้าของเพจ NichaWong