ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN omicron

มกราคม 5, 2022 | By Siramol Jiraporn

จากข้อมูลจำนวนงานที่เปิดรับและจำนวนคนลาออกจากงานโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา พบว่า ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีจำนวนคนลาออกมากถึง 4.5 ล้านคน...

นักเศรษฐศาสตร์คาด ปี 2022 คนลาออกมหาศาล แม้ Omicron จะมาแรงแค่ไหนก็ตาม