ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN probationary-period

พฤษภาคม 31, 2022 | By Connext Team

การหางานเป็นความท้าทายที่เด็กจบใหม่ทุกคนต้องเจอ และเมื่อได้งานทำแล้ว การเริ่มงานใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน เพราะหลายคนไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน และไหนยังจะต้องผ่านพ้นช่วงโปรหรื...

5 ทริคง่ายๆ ทำงานอย่างไรให้ผ่านช่วงทดลองงาน