ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN recruitment

เมษายน 7, 2022 | By Siramol Jiraporn

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่นายจ้างจะต้องพัฒนากลยุทธ์ในการหาผู้สมัครให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้คนเก่งเข้าทำงานจริงๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กจบใหม่มีโอกาสเข้าสู่โลกการทำงานได้ง่ายขึ้น...

3 กลยุทธ์ เฟ้นหาเด็กจบใหม่โปรไฟล์ดี แบบไม่ให้หลุดรอดไปจากสายตา

มีนาคม 23, 2021 | By Connext Team

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบัน ‘LinkedIn’ กลายเป็นพื้นที่สำคัญ ในการเชื่อมโยงกลุ่มคนหางานเข้ากับกลุ่ม Recruiter ทั่วโลก ผู้คนมากมายต่างได้รับโอกาสเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำมากมาย จากการใช้พ...

จะเข้าหา ‘Recruiter’ ผ่าน LinkedIn อย่างไร? ให้ได้งานในฝัน