ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN resignation

พฤษภาคม 27, 2022 | By Connext Team

ชีวิตการทำงานก็เหมือนกับความสัมพันธ์ที่มีทั้งขึ้นและลง อะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องแยกทางกันไป แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ควรลาออก และเมื่อตัดสินใจลาออกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัดสินใจถู...

7 Tips ดีๆ ก่อนตัดสินใจลาออกจากงานแรก