ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN satya-nadella

เมษายน 11, 2022 | By Siramol Jiraporn

Satya Nadella เตือน เลิกส่งอีเมลตอนดึกๆ เพราะอาจทำให้พนักงานเครียด และต้องใช้เวลาทำงานมากกว่าเดิม...

Satya Nadella เตือน เลิกส่งอีเมลตอนดึกๆ เพราะอาจทำให้พนักงานเครียด และต้องใช้เวลาทำงานมากกว่าเดิม