ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN screening-interview

กันยายน 12, 2022 | By Connext Team

Screening Interview เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการจ้างงาน หากทำผลงานได้ดีในขั้นตอนนี้ก็อาจสร้างความประทับใจให้กับ Recruiter จนสามารถเข้าสู่รอบถัดไปได้ ก่อนอื่นมาทำรู้จักกันก่อนว่าภาพรวมข...

รู้ก่อนได้เปรียบ! สิ่งที่เด็กจบใหม่ควรเตรียมตัว ก่อนเจอ Screening Interview