ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN self-esteem

ธันวาคม 22, 2023 | By Chanapa Siricheevakesorn

เพื่อน ๆ ชอบพูดว่า “จนอะ ไม่มีเงิน” แล้วเคยโดนพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ดุ แล้วบอกว่าเดี๋ยวก็เป็นจริง ๆ หรือเปล่า? จริง ๆ สิ่งที่ผู้ใหญ่เตือนอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะ แถมเกี่ยวกับเรื่อง Se...

Financial self-esteem คิดอย่างไรให้รวยจริง!