ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN stress-management

ตุลาคม 28, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

ความเครียดเป็นการตอบสนองต่อแรงกดดันตามธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อบรรยากาศในการทำงานและทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงได้ แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะขจัดความเครียดทั้งหมดออกจากชี...

12 วิธีรับมือกับความเครียดในที่ทำงาน

กุมภาพันธ์ 11, 2022 | By Siramol Jiraporn

เพื่อนได้งานหมดแล้ว เหลือแค่เราที่ยังไม่ได้ รู้สึกเคว้งคว้างหลังจบใหม่ทำไงดี?...

เพื่อนได้งานหมดแล้ว เหลือแค่เราที่ยังไม่ได้ รู้สึกเคว้งคว้างหลังจบใหม่ทำไงดี?