ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN the-great-resignation

ธันวาคม 16, 2022 | By Connext Team

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแรงงานยุคใหม่ต่างต้องเผชิญกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมุมมองการทำงานจนทำให้คนรุ่นใหม่ในวัยทำงานทุกวันนี้ต่างแสวงหาความสมดุลในชีวิตจริง ชีวิตการทำงาน ผลตอบแทน แล...

เปิดมุมมองของแรงงานยุคใหม่ Gen Z และ Millennials ทั้งไทยและทั่วโลกว่ามองหาอะไรจากการทำงาน

มกราคม 6, 2022 | By Siramol Jiraporn

ในปี 2021 ที่ผ่านมาชาวอเมริกันลาออกจากงานสูงเป็นประวัติการณ์ และตำงานว่างก็สูงขึ้นด้วยเช่นกัน นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์ว่า Great Resignation อาจลากยาวมาจนถึงปีนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณว่า...

เมื่อ Great Resignation กำลังมา องค์กรจะรักษา-ดึงดูดคนรุ่นใหม่ไฟแรงไว้อย่างไรดี?