ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN too-much-work

พฤศจิกายน 16, 2022 | By Suchanan Songkhor

เชื่อว่าเด็กจบใหม่หลายคนที่เพิ่งเข้าสู่โลกทำงานส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าควรจะพูดอย่างไรกับหัวหน้า ว่าตัวเองมีงานจนล้นมือ แต่ก่อนที่จะเดินไปบอกหัวหน้าว่างานเราเยอะเกินไป ควรพิจารณาสถานการณ์...

งานเก่าเยอะจนทำไม่ทัน งานใหม่ก็มารอจ่ออยู่ตรงหน้า แต่ไม่รู้ว่าบอกกับหัวหน้าอย่างไร?