ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN toxic

กุมภาพันธ์ 28, 2024 | By Connext Team

เคยไหมเวลาจะไปทำงานแล้วรู้สึกว่าไม่อยากไปทำงาน ไม่อยากเจอผู้คน ไม่อยากเจอใคร เพื่อน ๆ คิดว่าการที่เรารู้สึกแบบนี้มีเหตุผลมาจากอะไรบ้าง จริง ๆ ก็อาจจะมีหลายเหตุผลที่ทำให้เราไม่อยากไ...

5 Red Flags หัวหน้าสุด Toxic ถ้าเจอแบบนี้ในที่ทำงาน รีบหนีไป!

กุมภาพันธ์ 9, 2024 | By Suchanan Songkhor

ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแข่งขันสูงมาแต่ไหนแต่ไร สังคมจีนจะให้ความสำคัญกับการแข่งขันและต้นทุนทางสังคม ซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ เราจะเห็นได้ว่าการแข่งขันของคนจีนจ...

ชาวจีน Gen Z ยอมลาออก แม้ว่าจะตกงาน หากเจอความไม่ยุติธรรมในออฟฟิศ