ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN transferable-skill

กรกฎาคม 6, 2021 | By Connext Team

หลายคนที่กำลังหางานแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหน วันนี้ Connext จะพามาดูวิธีเตรียมตัวเพื่อให้ได้งานภายใน 5 สัปดาห์ อ้างอิงจากบทความโดย Matt Heinz ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Cheeky Scientis...

เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งานภายใน 5 สัปดาห์