ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN two-pizza-rule

กุมภาพันธ์ 9, 2024 | By Connext Team

ใครที่มีโปรเจ็กต์ที่ต้องทำร่วมกับคนจำนวนมาก เคยสังเกตไหมว่าพอประชุมเสร็จ คนในทีมแต่ละคนดูเหนื่อยกันมาก เป็นเพราะเราใช้เวลาประชุมเยอะเกินไปหรือเปล่า? ถ้ายังหาคำตอบไม่ได้ลองมารู้จัก ...

Two Pizza Rule เทคนิคการประชุมชั้นเลิศ ที่ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้ง Amazon เอาไว้ใช้ตอนทำงาน