ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN jeff-bezos

กรกฎาคม 8, 2021 | By Connext Team

ตลอด 27 ปีในฐานะซีอีโอ Bezos มักแบ่งปันแนวคิดที่น่าสนใจผ่านการสัมภาษณ์และจดหมายประจำปีถึงผู้ถือหุ้นอยู่เสมอ วันนี้ conNEXT ได้รวมรวมแนวคิดที่น่าสนใจของเขาที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ไ...

ส่อง 6 บทเรียนที่ Jeff Bezos ผู้เป็นซีอีโอ Amazon มากว่า 27 ปี อยากจะบอกคุณ

Jobs