ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN usa

กันยายน 1, 2022 | By Connext Team

Stamps Scholarship เป็นทุนเรียนฟรีสำหรับศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยไมอามี (University of Miami) ซึ่งมอบให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนยอดเยี่ย...

ห้ามพลาด! ทุนเรียนฟรี ระดับป.ตรี ที่ University of Miami สหรัฐอเมริกา