ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN valentines-day

กุมภาพันธ์ 14, 2024 | By Chanapa Siricheevakesorn

จริงหรอ? Gen Z เกือบครึ่งให้ความสำคัญกับ "ความมั่นคงทางการเงิน" มากกว่า "ความถูกใจในรูปลักษณ์ภายนอก" ในการเลือกคู่รัก ต้นเหตุจากพิษเศรษฐกิจ ทั้งโควิด ทั้งเงินเฟ้อ ทำให้ต้องคิดยาว ๆ...

ผลสำรวจชี้ Gen Z เลือกคบคนรู้ใจจาก ‘สถานะการเงิน’ มากกว่า ’หน้าตา‘