ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN work-energy

เมษายน 20, 2021 | By Connext Team

ชีวิตการทำงานก็เหมือนพายุที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล ช่วงที่พายุสงบไร้การเคลื่อนไหว เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่า เราสามารถจัดการบริหารชีวิตของตัวเองได้ดี ในทางตรงกันข้าม ช่วงที่พายุพัดโหมกระหน...

5 วิธี รักษาระดับ Work Energy ให้คงที่ ไม่ว่าจะต้องทำงานหนักแค่ไหนก็ตาม