ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN zoom

มิถุนายน 2, 2021 | By Connext Team

รู้สึกเหนื่อยกับ Zoom Meeting กันอยู่หรือเปล่า? ไม่ต้องแปลกใจไป เพราะ CEO ของ Zoom เปิดเผยว่า เขาก็รู้สึกเหนื่อยกับมันเช่นกัน...

รู้สึกเหนื่อยกับ Zoom Meeting กันอยู่หรือเปล่า? ไม่ต้องแปลกใจไป เพราะ CEO ของ Zoom เปิดเผยว่า เขาก็รู้สึกเหนื่อยกับมันเช่นกัน

ธันวาคม 17, 2020 | By Connext Team

ด้วยอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ และความไม่คุ้นชินกับการสัมภาษณ์งานในรูปแบบ new normal อาจทำให้คุณประสบกับภาวะกดดันระหว่างการสัมภาษณ์งาน แต่ก็เหมือนกับ public speakin...

4 ข้อผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสัมภาษณ์งานผ่าน Zoom