Future of Work ทิศทางการทำงานในอนาคตจะเป็นอย่างไร? | Techsauce
Future of Work ทิศทางการทำงานในอนาคตจะเป็นอย่างไร?

กุมภาพันธ์ 20, 2023 | By Connext Team

เมื่อโลกต้องก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เปลี่ยนไป วิถีชีวิตที่จำเป็นต้องเปลี่ยน รวมถึงเรื่องการทำงาน ที่มีหลายอาชีพและหลายบริษัทไม่สามารถไปต่อได้เพราะผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกัน กลับมีหลายอาชีพ หลายธุรกิจที่ผุดขึ้นมาท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว

Connext Podcast ใน EP นี้จะพาคุณไปฟังมุมมองเกี่ยวกับทักษะที่ต้องมีในอนาคตและทิศทางการทำงานหลังจากนี้วกับหัวข้อ “Future of work ทิศทางการทำงานในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ กับ ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล หรือ พี่ต้า Skooldio”

ติดตามรับฟัง Podcast ได้ที่

No comment