ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN career-growth

สิงหาคม 24, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

หากคุณต้องการหางานในปี 2565 สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่างานไหนเป็นที่ต้องการในตลาดงานมากที่สุด...

10 งานที่มีการคาดการณ์ว่าเป็นกระแสมาแรงในตลาดงานแห่งปี 2565

สิงหาคม 9, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

วันนี้ ConNEXT จะพูดถึงการ Job-hopping ว่าคืออะไร? มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร พร้อมทั้ง How To พรีเซนต์ตัวเองในฐานะ Job hopper อย่างไรให้ได้งาน! เพื่อให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่โลกการทำงานอย่...

เป็น Job hopper ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน