ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN career-planning

กุมภาพันธ์ 9, 2022 | By Siramol Jiraporn

การเตรียมตัวหางานให้พร้อมก่อนเรียนจบต้องใช้ความคิดริเริ่ม การวางแผน และการศึกษาหาข้อมูล เพราะวิธีนี้จะทำให้เราโดดเด่นและแตกต่างจากเด็กจบใหม่คนอื่นๆ ที่ไม่ได้เตรียมพร้อมมาก่อน...

7 วิธีเตรียมตัวหางานก่อนเรียนจบ ให้ได้งานง่ายกว่าเดิม

ธันวาคม 22, 2021 | By Siramol Jiraporn

ปีใหม่อยากเปลี่ยนงานใหม่ ควรเตรียมตัวอย่างไรให้มีสิทธิ์ได้งาน ในช่วงเวลาของการย้ายงานที่กำลังจะมาถึงนี้?...

ต้นปี ช่วงเวลาที่ดีในการย้ายงาน ควรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อฤดูกาลย้ายงานกำลังมาถึง?

ธันวาคม 22, 2021 | By Siramol Jiraporn

เมื่อมีเวลาหนึ่งเดือนในการทำงาน คุณปล่อยให้เวลาผ่านไป 3 อาทิตย์โดยไม่ทำอะไรเลย และใช้เวลา 2-3 วันสุดท้ายในการทำงานหรือไม่? ทำไมเราถึงทำพฤติกรรมดังกล่าว? ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ Parkinso...

ไม่เห็นเดดไลน์งานไม่เดินทำอย่างไรดี? รู้จัก Parkinson’s Law เพราะชีวิตขับเคลื่อนด้วยเดดไลน์

พฤศจิกายน 15, 2021 | By Siramol Jiraporn

หาตัวเองไม่เจอ เรียนจบแล้วไปไหนต่อ? มาดูวิธีการค้นหาตัวเองง่ายๆ ในวันที่ไม่รู้จะทำอะไรดี...

หาตัวเองไม่เจอ เรียนจบแล้วไปไหนต่อ? มาดูวิธีการค้นหาตัวเองง่ายๆ ในวันที่ไม่รู้จะทำอะไรดี