ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN fulbright

สิงหาคม 3, 2022 | By Connext Team

‘การเรียนต่อต่างประเทศ’ คือความฝันที่ไม่กล้าฝันของใครหลายๆ คน เพราะจะไปเรียนต่อต่างประเทศทั้งทีก็มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องหลายอย่าง แต่จริงๆ แล้วยังมีอีกหนทางหนึ่งที่จะสานฝันทุก...

ฟังประสบการณ์จริง เตรียมตัวชิงทุนเรียนต่ออย่างไรให้สำเร็จ กับ อรวี สมิทธิผล