ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN great-resignation

พฤษภาคม 20, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

เราคงเคยได้ยินกันว่า ‘เด็กสมัยนี้ไม่อดทน’ หรือ ‘ลาออกทำไมบ่อยๆ งานใหม่ก็ยังไม่ได้’การที่พวกเขาต้องเผชิญกับผลกระทบจากโรคระบาด และภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คนรุ่นให...

ทำไม Gen Z และ Millennials ถึงกล้า ‘ลาออก’ ทั้งที่ยังไม่มีงานรองรับ

มีนาคม 21, 2022 | By Siramol Jiraporn

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Great resignation หรือการลาออกครั้งใหญ่ของพนักงานมาบ้าง แต่รู้หรือไม่ว่ามีหลายคนที่ยังคงทำงานอยู่ที่เดิม อีกทั้งยังต้องแบกรับภาระมากกว่าเดิมด้วย...

เพื่อนร่วมงานลาออก ภาระงานเพิ่ม อีกหนึ่งสาเหตุของ Burnout Syndrome