ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN iq

กุมภาพันธ์ 15, 2021 | By Nabhatara Sinthuvanich

เป็นที่ทราบกันดีว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดหลักแหลม แต่คงไม่ใช่ทุกคน ที่จะเป็นอัจฉริยะแบบไอน์สไตน์ สำหรับคนทั่วไปอย่างเรานั้น บางสิ่งบางอย่าง ก็ยากเกินกว่าที่เราจะสามารถหาคำตอ...

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแค่ 'ความฉลาด' เท่านั้น แต่ต้องมี 'อุปนิสัย' ที่เกื้อกูลกัน