ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแค่ 'ความฉลาด' เท่านั้น แต่ต้องมี 'อุปนิสัย' ที่เกื้อกูลกัน | Techsauce
ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแค่ 'ความฉลาด' เท่านั้น แต่ต้องมี 'อุปนิสัย' ที่เกื้อกูลกัน

กุมภาพันธ์ 15, 2021 | By Nabhatara Sinthuvanich

เป็นที่ทราบกันดีว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดหลักแหลม แต่คงไม่ใช่ทุกคน ที่จะเป็นอัจฉริยะแบบไอน์สไตน์ สำหรับคนทั่วไปอย่างเรานั้น บางสิ่งบางอย่าง ก็ยากเกินกว่าที่เราจะสามารถหาคำตอบและเข้าใจได้ แต่ทว่า หลายคนกลับตั้งคำถามกับตัวเองว่า ‘นี่เราเก่งพอ ที่จะประสบความสำเร็จไหมนะ?’ ความคิดที่ไม่สามารถขจัดออกจากสมองเหล่านี้ ทำให้ผู้คนมากมาย ปฏิเสธโอกาสดีๆ ในชีวิตไป เพียงเพราะคิดว่า ตัวเองไม่เก่งพอที่จะรับโอกาสและทำมันให้สำเร็จได้ตามที่หวัง ทั้งที่ ความจริงแล้ว ‘อุปนิสัย’ ต่างหาก ที่เป็นปัจจัยสำคัญ นำพาไปสู่ความสำเร็จในชีวิต

Credit ภาพประกอบจาก: freepik 

จะประสบความสำเร็จหรือไม่? ขึ้นอยู่กับ ‘อุปนิสัยส่วนตัว’

จากงานวิจัยของ James Heckman นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดัง ผู้ได้รับรางวัลโนเบล พบว่า ความฉลาดที่ติดตัวมาแต่กำเนิด หรือ IQ ไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวกำหนดว่า เราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ หากเป็น ‘อุปนิสัยส่วนตัว’ ต่างหาก ที่สามารถชี้ชะตาชีวิตของเราในอนาคตได้ (แม้ว่า ความสำเร็จจะเป็นสิ่งนามธรรม ที่แตกต่างกันไปตามความคิดของแต่ละคน แต่เพื่อที่จะสามารถวัดและประมวลผลอย่างเป็นรูปธรรม งานวิจัยชิ้นนี้ จึงวัดระดับความสำเร็จ จากรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา)

James Heckman เริ่มศึกษาและรวบรวมข้อมูลมากมาย ตั้งแต่ ระดับ IQ ผลการศึกษา และแบบประเมินบุคลิกภาพ จากกลุ่มตัวอย่างหลายพันคน ในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์ เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยสำคัญ ที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของมนุษย์ เขาพบว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต ได้แก่ ‘อุปนิสัยส่วนตัว’ ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

เมื่อเปรียบเทียบ บุคคลที่มีระดับ IQ สูงและฉลาดมาตั้งแต่กำเนิด กับบุคคลที่หมั่นหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ บุคคลประเภทที่สอง จะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ (เชิงรายได้) มากกว่า เนื่องจาก แม้จะมีระดับ IQ ที่ต่ำกว่า แต่ด้วยอุปนิสัย ที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีระเบียบวินัยในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จะทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเองไปได้ไกลกว่า และยังได้รับการยอมรับจากที่ทำงานและคนในสังคมอีกด้วย

เพราะฉะนั้น ‘อุปนิสัยส่วนตัว’ จึงมีผลอย่างมาก ที่จะทำให้คนๆหนึ่ง สามารถพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จ

ระดับ IQ อาจจะเปลี่ยนได้ยาก แต่ ‘อุปนิสัย’ เปลี่ยนได้ง่ายๆ

แม้ว่าระดับ IQ จะเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่กำเนิด และเปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่ ‘อุปนิสัยส่วนตัว’ ที่เป็นปัจจัยสำคัญ นำพาไปสู่ความสำเร็จของชีวิต เป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย

งานวิจัยอีกชิ้นของ James Heckman ระบุว่า การอบรมและให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่เด็ก ในแง่ของความคิดและการพัฒนาตนเอง ช่วยให้เด็กคนนั้นเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และมีอุปนิสัยที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาตนเองจนนำไปสู่ความสำเร็จ ขณะที่นักจิตวิทยาอีกหลายคน มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า อุปนิสัยส่วนตัว ไม่ใช่สิ่งที่มีมาแต่กำเนิด แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการอบรมสั่งสอนตั้งแต่วัยเยาว์ ยิ่งกว่านั้น ลักษณะอุปนิสัยและพฤติกรรมของเรา ยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้าที่พบเจอ หรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงชีวิต

เพราะฉะนั้น หากใครยังมีคำถามค้างคาใจว่า ‘นี่เราเก่งพอ ที่จะประสบความสำเร็จไหมนะ?’ ให้ตอบกลับตัวเองไปว่า เราอาจจะไม่ใช่คนฉลาดมากมายอะไร แต่เราจะพยายามพัฒนาตัวเอง เพื่อไปสู่ความสำเร็จในแบบที่เราคาดหวังนะ และถ้าหากคุณกำลังรู้สึกกดดันว่า จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงชั่วพริบตา เพื่อพัฒนาเป็นคนใหม่ที่ดีกว่า คุณควรทำจิตใจให้สบาย ทุกอย่างจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม คุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน 

อ้างอิง: Inc.

สำหรับผู้อ่านท่านใดที่สนใจบทความเกี่ยวกับชีวิตการทำงาน ทักษะที่จำเป็นในอนาคต สามารถลงทะเบียนเพื่อรับอัพเดทข้อมูลข่าวสาร และบทความในอนาคต จาก Techsauce Thailand ได้ ที่นี่

No comment