ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN learning

กุมภาพันธ์ 3, 2022 | By Siramol Jiraporn

พัฒนาทักษะไหนดี? เมื่อทุกอย่างสำคัญแต่ไม่มีเวลา ลองจัดลำดับความสำคัญด้วยตาราง 2x2 ดูสิ...

พัฒนาทักษะไหนดี? เมื่อทุกอย่างสำคัญแต่ไม่มีเวลา ลองจัดลำดับความสำคัญด้วยตาราง 2x2 ดูสิ