ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN mckinsey

กุมภาพันธ์ 22, 2022 | By Siramol Jiraporn

อย่างที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีและ AI กำลังทำให้โลกของการทำงานเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของ COVID-19 ที่เข้ามาเร่งการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเร็วไปอีกขั้น พนักงานจึงจะต้อง Up...

ทักษะแห่งอนาคต Upskill แล้วไม่ตุ้บแน่นอน! จากรายงานของ McKinsey