ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN meeting

มีนาคม 7, 2024 | By Suchanan Songkhor

การประชุมเป็นเรื่องปกติของการทำงาน แต่การประชุมที่มากเกินไป (Meeting Overload) ก็อาจส่งผลเสียต่อการทำงานได้เช่นกัน เพราะทำให้พนักงานไม่มีเวลาเหลือไปทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบและยิ่งก่...

Meeting Overload ประชุมมากไปอาจหมดไฟง่ายขึ้น ผลสำรวจชี้การประชุมไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง/วัน