ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN negotiation-skill

พฤษภาคม 24, 2022 | By Connext Team

เด็กจบใหม่หลายคนก็มีความคิดผิดๆ เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองเงินเดือนแรก จนทำให้ก้าวขาข้างแรกเข้าสู่โลกการทำงานพลาด เรามาดูกันว่า 10 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเจรจาเงินเดือนแรกของเด็กจบ...

10 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเจรจาเงินเดือนแรกของคุณ

Jobs