ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN nightowl

กันยายน 17, 2023 | By Chanapa Siricheevakesorn

ในโลกการทำงานปัจจุบัน หลายองค์กรเริ่มเน้นผลลัพธ์ของงานและปรับเวลาการทำงานให้ยืดหยุ่นมากขึ้นมากขึ้น จึงทำให้พนักงานรุ่นใหม่หลายคนเลือกที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในช่วงเวลากลางคืนในการ...

ทำงานตอนกลางคืน เสี่ยง! สมองเสื่อมไวกว่าปกติ จริงหรือ?