ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN sleep

กันยายน 23, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

นกที่ตื่นเช้าคือนกที่ง่วงนอน~ การจราจรช่วงเช้าแน่นๆ ระยะทางจากบ้านไปที่ทำงานไม่เท่าไหร่แต่ระยะเวลาที่ต้องใช้น๊านนาน ต้องตื่นมาเตรียมตัวแต่เช้ามืดเพราะเช้านี้ยังมีประชุมงานใหญ่อีกด้...

How to นอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับเช้าวันใหม่ที่ต้องเจองานใหญ่

เมษายน 22, 2021 | By Connext Team

คุณกำลังมองหาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ( work productivity ) อยู่หรือไม่? การมี Work Productivity ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันน้อยนิด หรือนิยามง่ายๆก็คื...

การนอนสำคัญอย่างไร? สร้าง Work Productivity ง่ายๆ ด้วยการนอน