ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN tech-skill

กุมภาพันธ์ 7, 2022 | By Siramol Jiraporn

เปิดประสบการณ์เปลี่ยนเส้นทางอาชีพ จากผู้จัดการร้านอาหารสู่การทำงานสาย Tech...

เปิดประสบการณ์เปลี่ยนเส้นทางอาชีพ จากผู้จัดการร้านอาหารสู่การทำงานสาย Tech