ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN youtuber

สิงหาคม 24, 2022 | By Connext Team

การที่ Content Creator ที่ประสบความสำเร็จเคลมว่าใครๆ ก็สามารถทำงานในวงการนี้ได้ เป็นเรื่องที่สามารถพูดได้ง่ายๆ เนื่องจากตัวเองประสบความสำเร็จแล้ว แต่ในความเป็นจริงมีเพียงไม่กี่คนเท...

เป็น Content Creator ดีจริงไหม? ส่องโลกอีกด้านอาชีพยอดฮิตของคนรุ่นใหม่