คนรุ่นใหม่กับการขับเคลื่อนองค์กรในยุค Digital Transformation | Techsauce
คนรุ่นใหม่กับการขับเคลื่อนองค์กรในยุค Digital Transformation

ธันวาคม 20, 2022 | By Techsauce Team

เปิดมุมมองพร้อมเบื้องหลังการขับเคลื่อนองค์กรกับ คุณจรัมพร โชติกเสถียร และ คุณสรกฤช พฤทธานนทชัยในการทำงานกับ

คนรุ่นใหม่ในช่วง Digital Transformation ขององค์กรใหญ่อย่างธนาคารกรุงเทพ ที่มาพร้อมกับ Passion ในการทำงาน

ต่อยอดด้วยนวัตกรรม ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องของเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่องของคนที่มี Mindset สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร คนรุ่นใหม่ในองค์กรต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อพาองค์กรจากช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ความสำเร็จ

มาร่วมเติบโตไปด้วยกันกับธนาคารกรุงเทพได้ที่นี่: Digital & Technology Group
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม: Bangkok Bank Career

#BangkokBank #BangkokBankCareer #GoTogether #GrowTogether

No comment