10 งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดในอนาคตอันใกล้ | Techsauce
10 งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดในอนาคตอันใกล้

ตุลาคม 15, 2021 | By Techsauce Team

ในขณะที่การระบาดใหญ่ของโควิดได้ส่งผลกระทบต่องานในหลายอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตาม งานในด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ก็ได้เจริญรุ่งเรืองแม้จะมีวิกฤตอย่างต่อเนื่อง

มีการคาดการณ์ว่าการจ้างงานในสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจะเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2563 ถึง 2573 มากกว่าสาขาอื่นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการประมวลผลแบบคลาวด์ การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และความปลอดภัยของข้อมูลมากขึ้น

งาน

นี่คือ 10 อันดับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดในอนาคตอันใกล้ อ้างอิงจาก CNBC

  1. นักสถิติ
  2. นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางข้อมูล
  3. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและอาชีพทางคณิตศาสตร์
  4. นักระบาดวิทยา
  5. นักวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
  6. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  7. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิเคราะห์การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ ผู้ทดสอบระบบ
  8. นักวิทยาศาสตร์วิจัยคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  9. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
  10. นักนิติวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีใหม่ช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรายได้มากขึ้น ข้อมูลและเทคโนโลยีมีพลังมหาศาลในการดึงดูดลูกค้าใหม่หรือเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า แม้กระทั่งก่อนเกิดการระบาดของโควิด บริษัทต่างๆ ก็ให้ความสนใจที่จะนำปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ 

งานบางประเภทส่วนใหญ่อย่างนักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล ต้องการการวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ แต่งานที่เป็นที่ต้องการนั้นไม่จำเป็นต้องได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างเป็นทางการ

สำหรับใครที่สนใจจะย้ายสายงานไปยังสายเทคโนโลยีสามารถทำได้โดยการเข้าร่วม Boot Camp อ่านหนังสือเกี่ยวกับอุตสาหกรรม หรือเป็นอาสาสมัครในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อรับประสบการณ์จริงได้เช่นกัน