Graphic Design เรียนจบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง พร้อมทักษะที่ต้องมี เมื่อเป็นนักออกแบบ | Techsauce
Graphic Design เรียนจบแล้วทำอาชีพอะไรได้บ้าง พร้อมทักษะที่ต้องมี เมื่อเป็นนักออกแบบ

มกราคม 26, 2022 | By Siramol Jiraporn

Graphic Design เป็นสาขาที่สร้างสรรค์และมีความหลากหลาย ทำให้มีงานหลายประเภทที่มีความแตกต่างกัน แล้วงานไหนเหมาะกับเรามากที่สุดกัน? มาร่วมหาคำตอบได้จากบทความนี้

การออกแบบกราฟิกเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีความผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีเพื่อสื่อความคิดออกมา นักออกแบบจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อถ่ายทอดความคิดไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งเครื่องมือหลักก็คือรูปภาพและตัวอักษร โดยทักษะของนักออกแบบกราฟิกก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละอาชีพ 

Graphic Design Jobs

แล้ว Graphic Design มีอาชีพอะไรบ้าง? ต่อไปนี้คือ 7 อาชีพด้าน Graphic Design พร้อมทักษะที่แต่ละอาชีพจำเป็นต้องมี

1. Marketing & Advertising Graphic Designers

นักออกแบบกราฟิกการตลาดและการโฆษณามีหน้าที่สร้างกราฟิกสำหรับการโฆษณา ฉลากผลิตภัณฑ์ โบรชัวร์ และอื่นๆ โดยจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบที่มีประเภทเฉพาะ เช่น การพิมพ์หรือเว็บ และต้องมีทักษะ Typography รวมถึงการสร้างภาพโลโก้และสื่อในการโปรโมทแบรนด์ด้วย 

โดยนักออกแบบกราฟิกประเภทนี้จะต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อสร้างแคมเปญโปรโมทการขาย ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้สี แบบอักษร รูปร่าง และรูปภาพ เพื่อดึงดูดผู้บริโภค

ทักษะที่จำเป็นต้องมี:

2. Web Designer

นักออกแบบเว็บไซต์มีหน้าที่ออกแบบเลย์เอาท์ เขียนโค้ด HTML/CSS หรือใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์อย่าง Dreamweaver และต้องออกแบบให้ออกมาดูดีไม่ว่าจะใช้หน้าจอขนาดไหนในการดู นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับ SEO เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาหน้าแรกของ Google 

ทักษะที่จำเป็นต้องมี:

3. Packaging Designer

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จะขายและแจกจ่ายให้กับลูกค้า โดยจะต้องมีความสามารถด้าน Computer graphic และ Typographic รวมถึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือฉลากสินค้า อีกทั้งอาจต้องมีความรู้ด้านการตลาด การโฆษณา จิตวิทยา และอื่นๆ ด้วย ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ

ทักษะที่จำเป็นต้องมี:

4. Publishing Designer

นักออกแบบสิ่งพิมพ์มีหน้าที่ออกแบบและเลย์เอาท์หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ โดยจะต้องออกแบบให้มีความลื่นไหลในการเปิดอ่าน เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกมีส่วนร่วมกับสิ่งที่กำลังอ่าน นอกจากนี้ยังต้องสร้างองค์ประกอบกราฟิกด้วย เช่น ปกหุ้มหนังสือและโฆษณาผลิตภัณฑ์ในหนังสือ

ทักษะที่จำเป็นต้องมี:

5. Animation Designer

นักออกแบบแอนิเมชันมีหน้าที่ออกแบบและดูแลกระบวนการแอนิเมชัน โดยการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างแอนิเมชัน ซึ่งทำงานร่วมกับ Art director หรือทีมแอนิเมชัน ทักษะที่จำเป็นต้องมีอย่างยิ่งเลยก็คือการสื่อสาร เพื่อจะได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

ทักษะที่จำเป็นต้องมี:

6. Branding Designer

นักออกแบบแบรนด์มีหน้าที่สร้างภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ให้กับบริษัท โดยการสร้างแบรนด์ให้มีความแตกต่างจากที่อื่นๆ นักออกแบบกราฟิกประเภทนี้จึงต้องมีความรู้เชิงลึกในด้านธุรกิจและความต้องการของตลาด เพื่อจะได้รู้ว่าต้องเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษ

ทักษะที่จำเป็นต้องมี:

7. Print Designer

ตำแหน่งนี้มีหน้าที่ออกแบบและจัดวางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ แค็ตตาล็อก แผ่นพัน โบรชัวร์ และนิตยสาร อีกทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตด้วย โดยต้องดูแลทุกด้านในโปรเจกต์การพิมพ์ เช่น การจัดทำงบประมาณหรือการจัดตารางเวลา ผู้ที่สนใจเป็นนักออกแบบประเภทนี้จะต้องมีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบด้วย

ทักษะที่จำเป็นต้องมี:

ที่มา - Artmeet