10 ทักษะอาชีพ ที่ตลาดต้องการมากที่สุดในปี 2023 จากผลสำรวจของ World Economic Forum | Techsauce
10 ทักษะอาชีพ ที่ตลาดต้องการมากที่สุดในปี 2023 จากผลสำรวจของ World Economic Forum

พฤษภาคม 25, 2023 | By Connext Team

ในยุคที่เทคโนโลยีเริ่มแทรกซึมเข้ามาในโลกการทำงานขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ทักษะการทำงานหลายอย่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตาม ไหนจะอาชีพนับล้านที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่และบางอาชีพก็ถูกเทคโนโลยี AI เข้ามาแทนที่ ฉะนั้นคนทำงานต้องปรับตัวมากขึ้น การมีทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ทำให้มีโอกาสต่อยอดในอาชีพได้มากกว่า

10 ทักษะอาชีพ ที่ตลาดต้องการมากที่สุดในปี 2023 จากผลสำรวจของ World Economic Forum

หาคำตอบเหล่านี้จากเหล่ากูรูชั้นนำระดับประเทศได้ในงาน “Tech ConNEXT Job Fair 2023 :Designing Your Life ดีไซน์อนาคตด้วยตัวคุณ” วันที่ 7-9 กรกฎาคมนี้ ณ True Digital Park West ชั้น 1-3 | BTS ปุณณวิถี

รีบลงทะเบียนก่อนที่นั่งเต็ม : https://bit.ly/3MeFFnN

สภาเศรฐกิจโลก (Word Economic Forum) รายงานว่า การเปลี่ยนแปลงมาจากหลายปัจจัย ตั้งแต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ แต่หนึ่งสิ่งที่แน่นอนคือ “คนทำงานต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับตลาดโลก” ฉะนั้นการมีทักษะที่จำเป็นจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะอาจเป็นตัวนำทางและตัวกำหนดงานหรืออาชีพใหม่ของคุณก็เป็นได้

โดย 10 ทักษะอาชีพที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบัน คือ

ทั้งนี้ทักษะ “การคิดวิเคราะห์” และ “ความคิดสร้างสรรค์” เป็น 2 ทักษะที่องค์กรต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน ตามมาด้วย การมีความยืดหยุ่น การรู้จักตัวเอง มีแรงบันดาลใจ และเรียนรู้ตลอดเวลาโดยทักษะดังกล่าวนับเป็นTop 5 ที่คนทำงานควรมี

ซึ่งการจัดลำดับล่าสุดนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เมื่อเทียบกับปี 2018 และ 2020 จากการสำรวจของหลายบริษัทพบว่า Critical Thinking มีความสำคัญมากกว่า Creative Thinking แต่ในปัจจุบัน “Creative thinking” กลับมีความสำคัญมากกว่า เพราะการทำงานต่างๆ เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น 

จะเห็นได้ว่าทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีมีเพียงทักษะเดียวที่ติดอันดับ คือ ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี ส่วนความสามารถในการทำความเข้าใจและทำงานร่วมกับ AI และ Big data พบว่าหลุดไปอยู่อันดับ 15 ในปีนี้

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีก็ยังเป็นกุญแจสำคัญของการเกิดสายอาชีพใหม่ ๆ แต่ในขณะเดียวกันอาชีพที่มีอยู่ก็กำลังถูกกำจัดไปด้วยเทคโยโลยี AI เช่นกัน

ซึ่งในอนาคตความรู้ด้าน AI และ Big data คาดการณ์ว่าอาจเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับ 7 ทำให้เกิดความกังวลว่าพวกปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อาจสร้างประโยชน์แต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออาชีพต่างๆ ในอนาคตได้ ฉะนั้น Soft skills ในอันดับ 4 และ 5 จึงมีความสำคัญมากขึ้น

ในทางกลับกันทักษะทางกายภาพ (Physical Skills) กลับถูกลดความสำคัญลง ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ ความเป็นพลเมืองโลก ความสามารถในการประมวลผลทางประสาทสัมผัส ความคล่องแคล่ว ความอดทน และความแม่นยำ เพราะหลายบริษัทมองว่าทักษะดังกล่าวอาจไม่สำคัญเท่าทักษะต่างๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้

10 ทักษะดังกล่าว เป็นทักษะที่กำลังมาแรงในปีนี้และเป็นที่ต้องการของนายจ้าง ฉะนั้นคุณควรมีติดตัว ทั้งนี้ ในอนาคตทักษะไหนจะมีความสำคัญต่ออาชีพต่าง ๆ คงต้องดูกันต่อไปว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในอนาคตบ้าง


อ้างอิง: cnbc

เขียนโดย : Rutchadaporn