บรรยากาศดี ๆ ในที่ทำงานสร้างได้ด้วยความหลากหลายจริงหรือไม่? | Techsauce
บรรยากาศดี ๆ ในที่ทำงานสร้างได้ด้วยความหลากหลายจริงหรือไม่?

กันยายน 20, 2023 | By Connext Team

ความหลากหลายในที่ทำงานมีส่วนทำให้บุคลากรหลายคนรู้สึกดีต่องานที่ทำและบริษัทมากขึ้น อีกทั้งความหลากหลายยังช่วยเพิ่มผลประกอบการของบริษัทให้ดีขึ้นอีกด้วย แล้วการทำให้องค์กรเข้าใกล้ความเป็น Diversity, Equity และ Inclusion (DEI) มากขึ้นจะมีส่วนช่วยให้องค์กรดีขึ้นยังไง มาดูกันเลย!

บรรยากาศดี ๆ ในที่ทำงานสร้างได้ด้วยความหลากหลายจริงหรือไม่?

สำหรับวงการธุรกิจแล้ว การสร้างความหลากหลายในที่ทำงานถือเป็นเป้าหมายที่ฝ่ายบุคคล หรือ HR ต้องทำให้สำเร็จ แต่ความหลากหลายของพนักงานนั้นเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้จริงหรือ?

ความหลากหลายในที่ทำงานส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการทำงานพอ ๆ กับด้านอื่น เพราะนอกจากจะช่วยสร้างความพอใจต่องานแล้ว ยังช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทสูงขึ้นอีกด้วย แต่กลับกันการใช้ความหลากหลายในทางที่ผิดก็อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานได้เช่นกัน ดังนั้น เราจึงควรเข้าใจวิธีการนำความหลากหลายเข้ามาในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม

ข้อดีและข้อเสียของความหลากหลายในที่ทำงาน

ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เกิดการแบ่งแยกและการเหมารวมที่ทำให้ผู้คนไม่สามารถไขว่คว้าโอกาสที่ตนต้องการได้ สังคมในปัจจุบันจึงพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยไม่แบ่งแยกคนจากชนชั้นและเชื้อชาติเพื่อลดอุปสรรคการก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทั้งนี้ความหลากหลายในที่ทำงานเป็นเพียงแนวคิดกว้าง ๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามกฎเกณฑ์ขององค์กร ความแตกต่างที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น อายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ หรือเพศกำเนิด ซึ่งเรียกว่า Surface-level diversity 

นอกจากนี้ ยังมีความหลากหลายในอีกหลายด้าน เช่น ทัศนคติ บุคลิกภาพ และทักษะ ซึ่งความแตกต่างในคุณลักษณะนี้จะเรียกว่า Deep-level diversity ซึ่งสถานที่ทำงานที่ดีควรประกอบด้วยความหลากหลายในทั้งสองระดับนี้ 

ความหลากหลายในตลาดแรงงาน…ดีอย่างไร?

หลาย ๆ องค์กรใช้ความหลากหลายเพื่อแสดงความเปิดกว้างของบริษัท ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์มากมายต่อผลประกอบการของบริษัทนั้น ๆ  ซึ่งความหลากหลายในตลาดแรงงานมีข้อดี ดังนี้

กำลังใจมากขึ้น

สาเหตุที่คำว่า Monotony (ความจำเจ) Tedium (ความจืดชืด) และ Boredom (ความเบื่อหน่าย) มีความหมายใกล้เคียงกันนั้น เป็นเพราะคนเราต้องการความหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเองให้ดี ในวงการธุรกิจก็มีการรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อให้บุคลากรได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานอยู่เสมอ

การจ้างคนที่มีมุมมองความคิดที่แตกต่างกันช่วยพัฒนาขอบเขตความสามารถและการทำงานของบุคลากร และทำให้สถานที่ทำงานสนุกยิ่งขึ้น

หลักการเดียวกันนี้สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ได้ คนเรามีแนวโน้มที่จะรู้สึกเบื่อหน่ายเร็วเมื่ออยู่กับคนที่มีความคิดและความชอบที่คล้ายกัน บุคลากรส่วนมากยินดีรับทั้งความเหมือนและความต่างของผู้ร่วมงาน การจ้างคนที่มีมุมมองความคิดแตกต่างกันจะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและทำให้บรรยากาศในที่ทำงานดีมากยิ่งขึ้น

การน้อมรับความหลากหลายจะกลายเป็นประตูสู่ทักษะที่มากขึ้น

การเหมารวมคนด้วยกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรมทำให้หลายคนพลาดโอกาสที่ควรจะได้รับ หลายบริษัทจึงพยายามมองข้ามอคติเหล่านี้เพื่อหาผู้ที่มีทักษะและนิสัยที่ตรงตามความต้องการของตน

บริษัทที่ยอมรับความแตกต่างจะสามารถรับคนที่มีความสามารถต่างกันมาทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ได้มากกว่า และคนส่วนใหญ่มักจะมีแนวโน้มที่จะเลือกทำงานกับบริษัทที่มีค่านิยมการยอมรับความหลากหลาย

บริษัทที่ยอมรับความหลากหลายจะมีบุคลากรที่มีทักษะมากกว่าบริษัทที่ไม่ยอมรับ เพราะบริษัทนั้น ๆ จะสามารถกำหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคลากรที่สูงขึ้นได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเสียบุคลากรที่มีความสามารถไป การมีบุคลากรที่มีความสามารถหลากหลาย ทำให้บริษัทสามารถมีโอกาสคัดเลือกบุคลากรได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นทักษะที่หลากหลายของบุคลากรยังทำให้ประสิทธิภาพการทำงานในบริษัทดียิ่งขึ้น

มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

การมีสมาชิกภายในทีมที่ดีและมีสมาชิกที่มีทักษะหลากหลายคอยช่วยกันทำงานมีแนวโน้มที่จะเสนอไอเดียดี ๆ ที่มาจากการระดมสมองร่วมกัน และไอเดียที่ได้จากการทำงานร่วมกันกับคนที่มีมุมมองต่างกันมักจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประสบการณ์และทักษะที่หลากหลายจะช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดซึ่งนำไปสู่การสร้างไอเดียใหม่ ๆ

มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

คนเราล้วนมีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันไป ทักษะที่มีทำให้คนเราเก่งในบางเรื่อง แต่มีบางเรื่องที่เราต้องเรียนรู้จากคนอื่นเช่นกัน 

ทีมที่ประกอบด้วยคนที่มีทักษะคล้ายกันอาจจะอ่อนแอ เมื่อต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง เพราะแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นต้องการทักษะหรือมุมมองการแก้ไขที่หลากหลาย ขณะเดียวกันทีมที่สมาชิกมีทักษะต่างกันจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที จุดแข็งของคนนึงจะช่วยทดแทนจุดอ่อนของอีกคนได้ เมื่อสมาชิกในทีมทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ทักษะเหล่านี้จะมาช่วยเติมเต็มจุดอ่อนของทีม โดยการนำความสามารถที่หลากหลายนี้มาปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

ความหลากหลายจะนำไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณขึ้น

การทำงานคนเดียวก็มีข้อดี แต่ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันกัน นั่นคือเราจะไม่สามารถประเมินการทำงานของตนเองได้ เพราะอคติจะทำให้เราคิดว่าไอเดียของเราดีกว่าคนอื่น และเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะมองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเอง 

ดังนั้นเราจึงต้องการเพื่อนหรือผู้ที่จะช่วยให้คำแนะนำเพื่อให้เราประเมินการทำงานของตนเองได้ ซึ่งวิธีการนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อผู้ร่วมงานให้ความเคารพและรับฟังความเห็นของกันและกัน

มีทักษะรอบด้าน

ผลงานทางธุรกิจที่มีคุณภาพมักเกิดจากงานที่มีทั้งความซับซ้อนและความเชื่อมโยงกันในงานนั้น ๆ ซึ่งแผนงานเหล่านี้ต้องการความสามารถที่แตกต่างกันในการทำ ไม่สามารถจัดการได้เองทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ ทีมที่สมาชิกที่มีทักษะหลากหลายจึงสามารถมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนดูแลได้เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง 

หากสมาชิกในทีมมีความคิดคล้ายกันเยอะจะทำผลงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการสร้างทีมที่ประกอบไปด้วยคนที่มีทักษะที่แตกต่างกันไปในทีมนั้น ๆ

โดยสรุปแล้วความหลากหลายในที่ทำงานทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงบุคลากรที่มีทักษะความสามารถที่หลากหลายขึ้น และเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีส่วนในการเพิ่มกำลังใจ, ความคิดสร้างสรรค์ความคิดริเริ่ม, ความกระตือรือร้นให้กับพนักงาน


เขียนโดย : Patsuda 

อ้างอิง : zenefits

No comment